בית אריה/מגשימים

הוראות הפעלה לקמין עצים (לא WOODBOX)

לקמין עצים טוב, יש מנגנונים לשליטה על פתח מעכב חום ביציאה לארובה

ועל שתי כניסות אוויר (מלמטה ומלמעלה

מעכב החום 

מעכב החום מפריע להדלקת הקמין כשהוא קר, שאיבת הארובה נפגמת. לכן, בעת ההדלקה יש לפתוח את יציאה העשן לארובה ולעקוף את מעכב החום.
לאפשר יציאת העשן ישיר לארובה.כשהקמין התחמם ואש אחזה כבר בעצים, חייבים לסגור פתח זה כדי שמעכב החום יכנס לפעולה.

פתחי האויר

לקמין טוב חייבים להיות שני פתחי אויר. האחד, תחתון מתחת לעצים. השני, בדר"כ מעל דלת הקמין. שני הפתחים, התחתון והעליון חייבים להיות פתוחים בשלב הדלקת הקמין.
אם הקמין מופעל בעצים, פתח כניסת האויר התחתון ייסגר מיידית כשהאש אחזה בעצים. השליטה בגובה האש תעשה אך ורק בעזרת השליטה בפתח כניסת האויר העליון.
אם הקמין מופעל על פחמים (אפשרי רק בקמין "מולטיפיול"), אז השימושהוא הפוך. הפתח העליון ייסגר מיד כשהאש אחזה בפחמים והשליטה תהיה בעזרת פתח האוויר התחתון

כללים להפעלה נכונה

בנוסף לאמור לעיל, שמירה קפדנית על עקרונות נכונים, בהבערת העצים תאפשר לנו להפעיל את הקמין בנצילות גבוהה, בפליטת מזהמים נמוכה ובעיקר נשמור על הקמין מפני בלאי מהיר.
כלל מספר 1. אין להשתמש בחומרי בעירה "אנונימיים" ! 
השימוש המותר הוא רק בעצים איכותיים ויבשים לגמרי. לפעמים, יש לייבש את העצים, לפני השימוש בהם, במשך שנה ויותר. מומלץ מאוד לרכוש  מד לחות לעצים.
המקצוענים באירופה מייבשים עצים במתקנים מיוחדים ומשתמשים במד לחות  לקביעת גזרי העצים שיכנסו אל תוך הקמין שלהם (גזר עץ שלא עובר את מבחן מד הלחות - 15% נכסימום, לא נכנס לקמין !).
כלל מספר 2. חייבת להיות טמפרטורה גבוהה בתא הבעירה כל הזמן. אין לעבוד ממושכות עם הקמין כשהאש קטנה מידי.
אין לסגור  את הפתח לכניסת אויר העליון  לפני  שהעצים הפכו לגחלים. 
השליטה ע"י פתח עליון זה בעוצמת הבעירה יעשה רק בשלב הגחלים, עד אז הוא ישאר פתוח.
אם תשמרו על כלל חשוב זה, הקמין שלכם יתפקד נכון, ישרוף שריפה מלאה את העצים ואת חלקיקי הפיח שנפלטים משריפת העצים.כמו כן, הגזים הנפלטים מן הארובה יהיו ידידותיים יותר לאיכות הסביבה.
כך יצרני הקמין תכננו שהוא יעבוד.

לסיכום: 

בזמן הדלקת הקמין, שני פתחי האויר בקמין פתוחים. ומעכב החום מנוטרל.
לאחר שהקמין נדלק והגיע לטמפרטורה גבוהה, ניתן להפעיל את מעכב החום.
בשימוש בעצים, האויר לבערה יעילה של העץ צריך להגיע מלמעלה. כשהפתח התחתון, סגור (בפחם זה הפוך, האויר צריך להגיע מלמטה והפתח העליון, סגור).
רק בשלב מתקדם של שריפת העצים (הפיכתם לגחלים) ניתן לצמצם את אספקת האויר ע"י סגירת פתח כניסת האויר העליון.

כשמטעינים עצים מחדש, יש לפתוח שוב את הפתחים ולחזור מחדש על סדר הפעולות.

טואול - בניית אתרים